Bluetooth Stereo Headset - Läbikriipsutatud prügikasti märk

background image

Läbikriipsutatud prügikasti märk

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad

elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus.

Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate toote ökoprofiilist

aadressil www.nokia.com/ecoprofile.