Bluetooth Stereo Headset - Muodosta yhteys kuulokkeen ja laitteen välille

background image

Muodosta yhteys kuulokkeen ja laitteen välille
Kun kuulokkeeseen kytketään virta, se muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi

käytettyyn laitteeseen. Jos kuuloke ei löydä viimeksi käytettyä laitetta, se yrittää

muodostaa yhteyden laitepariluettelon seuraavaan laitteeseen.

Jos puhelin ei tue musiikin kuuntelua A2DP-profiililla, voit liittää kuulokkeen erikseen

tätä profiilia tukevan musiikkisoittimen pariksi.

Kuulokkeen laitepariluettelossa voi olla jopa 8 laitetta. Kuuloke voi olla samanaikai­

sesti liitettynä kahteen yhteensopivaan laitteeseen: yhteen HF-profiilia (HFP)

tukevaan laitteeseen (tavallisesti puhelimeen) ja yhteen A2DP-profiilia tukevaan

laitteeseen (tavallisesti musiikkisoittimeen).

Muodosta yhteys kuulokkeen ja viimeksi käytetyn laitteen välille itse
Kun kuuloke ei ole yhteydessä toiseen laitteeseen, muodosta yhteys viimeksi

käytettyyn HFP-laitteeseen painamalla -näppäintä tai viimeksi käytettyyn A2DP-

laitteeseen painamalla -näppäintä. Kuulokkeesta kuuluu yksi merkkiääni.

Vaihda musiikin lähdelaitetta
Jos kuuloke on liitetty HFP- ja A2DP-profiileja tukevaan laitteeseen, voit vaihtaa

toiseen pariksi liitettyyn A2DP-profiilia tukevaan laitteeseen pitämällä -näppäintä

painettuna.
Monet puhelimet tukevat sekä HFP- että A2DP-profiilia.