Bluetooth Stereo Headset - Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti

background image

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti

Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa,

että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun.

Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen

joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteen ympäristöprofiilissa osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.