Bluetooth Stereo Headset - Reprodukcija glazbe

background image

Reprodukcija glazbe
Slušajte omiljenu glazbu gdje god se nalazite.

Slušalicu morate upariti i spojiti s telefonom koji podržava A2DP Bluetooth profil i ima

značajku music player ili s kompatibilnim music playerom koji podržava ovaj profil.

Zaštitite svoj sluh

Da biste spriječili eventualno oštećenje sluha, nemojte dugo slušati visoke razine

glasnoće. Budite pažljivi kada držite uređaj u blizini uha dok je zvučnik u upotrebi.

Reprodukcija pjesme
Odaberite pjesmu u music playeru i pritisnite .

Pauziranje ili nastavak glazbe
Pritisnite .

Ako primite ili uputite poziv dok slušate glazbu, glazba se pauzira.

Reprodukcija sljedeće ili prethodne pjesme
Pritisnite i držite jednom ili dvaput.

Pokretanje trenutačne pjesme od početka
Pritisnite .

8

background image

Brzo pomicanje kroz trenutačnu pjesmu
Pritisnite i držite ili .