Bluetooth Stereo Headset - Informacije o bateriji i punjaču

background image

Informacije o bateriji i punjaču
U ovom se uređaju nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte izvaditi bateriju iz

uređaja jer biste ga mogli oštetiti.

Kao izvorom napajanja ovaj uređaj služi se sljedećim punjačima: AC-10 . Točan broj modela punjača može se razlikovati

ovisno o vrsti priključka. Vrstu utikača određuju sljedeća slova: E, X, AR, U, A, C, K, B ili N.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti.

Vremena razgovora i čekanja samo su procjene. Stvarna vremena ovise, primjerice, o postavkama uređaja, značajkama koje

se upotrebljavaju, stanju baterije i temperaturi.

Ako bateriju niste upotrebljavali dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti s punjačem te ga zatim isključiti iz punjača

i ponovno spojiti da bi se baterija počela puniti.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže pokazivač za punjenje.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga iz električne utičnice i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu

na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s

vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će

smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće,

reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Upotrebljavajte punjač samo za svrhu kojoj je namijenjen. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih punjača može

predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da je

punjač oštećen, odnesite ga servisnom centru na ispitivanje prije nego što nastavite s njegovom upotrebom. Nikada ne

upotrebljavajte oštećen punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru.