Bluetooth Stereo Headset - Održavanje uređaja

background image

Održavanje uređaja
Pažljivo rukujte uređajem, punjačom i priborom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju

elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, ostavite ga da se osuši.

Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama. Na taj se način mogu oštetiti njegovi

pomični dijelovi i elektroničke komponente.

10

background image

Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja uređaja, oštećenje baterije,

deformiranje ili taljenje plastičnih dijelova.

Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do

stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove.

Ne pokušavajte otvarati uređaj.

Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.

Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje strujne

sklopove i mehaniku.

Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.