Bluetooth Stereo Headset - Brisanje uparivanja

background image

Brisanje uparivanja
Na slušalici možete izbrisati popis uparenih uređaja.

9

background image

Pritisnite i držite i te odaberite

Vrati tvorničke postavke

. Nakon brisanja

postavki uključuje se način uparivanja.