Bluetooth Stereo Headset - Promjena jezika

background image

Promjena jezika
Možete odabrati jezik za upotrebu.

1 Istodobno pritisnite i držite i , zatim pritisnite ili kako biste došli do

opcija postavki.

2 Pritisnite za odabir

Change language

, zatim odaberite jezik.