Bluetooth Stereo Headset - Punjenje baterije

background image

Punjenje baterije
Prije upotrebe slušalice morate napuniti bateriju.

Kada je baterija prazna, slušalica se svakih 5 minuta oglašava zvučnim signalom, a

treperi na zaslonu. Kada se baterija puni, crveni je svjetlosni pokazivač uključen.

1 Punjač uključite u zidnu utičnicu.
2 Spojite kabel punjača u mikro-USB priključnicu na slušalici. Svjetlosni pokazivač

isključuje se kada je baterija u potpunosti napunjena.

3 Isključite punjač iz slušalice, zatim iz zidne utičnice.

Pri isključivanju punjača držite i povucite punjač, a ne kabel.

Potpuno napunjena baterija ima energije za do 7 sati razgovora, do 7 sati reprodukcije

glazbe ili do 150 sati u stanju pripravnosti.

Provjera razine baterije
Pritisnite . Razina baterije prikazana je na zaslonu.

Napunjenost je dovoljna.

Uskoro ćete trebati napuniti bateriju.

Napunite bateriju.