Bluetooth Stereo Headset - Slušanje radija

background image

Slušanje radija

Uključivanje ili isključivanje radija
Upotrijebite FM prekidač.

Traženje dostupnih postaja
Pritisnite i držite ili .

Ručna promjena frekvencije
Pritisnite i držite ili .