Bluetooth Stereo Headset - Povezivanje slušalice s uređajem

background image

Povezivanje slušalice s uređajem
Kada uključite slušalicu, ona se automatski povezuje s posljednjim upotrijebljenim

uređajem. Ako slušalica ne može pronaći uređaj, ona pokušava sa sljedećim uređajem

na popisu uparenih uređaja.

Ako telefon ne podržava A2DP Bluetooth profil za slušanje glazbe, možete zasebno

upariti slušalicu s music playerom koji podržava ovaj profil.

Popis uparenih uređaja na slušalici može sadržavati do 8 uređaja. Slušalicu možete

spojiti s 2 kompatibilna uređaja istodobno: jednim (obično telefon) koji podržava HFP

i drugim (obično music player) koji podržava A2DP.

Ručno povezivanje slušalice s uređajem koji je posljednji upotrijebljen
Ako ni jedan uređaj nije spojen, pritisnite za spajanje s posljednjim upotrijebljenim

HFP uređajem ili za spajanje s posljednjim upotrijebljenim A2DP uređajem. Slušalica

se jedanput oglašava tonom.

Prebacivanje između uređaja radi promjene izvora glazbe
Ako je slušalica povezana s uređajem koji podržava HFP i A2DP, da biste se prebacili

na drugi uparen uređaj koji podržava A2DP, pritisnite i držite .
Mnogi telefoni podržavaju i HFP i A2DP.