Bluetooth Stereo Headset - Prvo ručno uparivanje slušalice

background image

Prvo ručno uparivanje slušalice
1 Provjerite je li slušalica isključena.
2 Uključite kompatibilan uređaj, zatim uključite Bluetooth.
3 Uključite slušalicu.
4 Postavite uređaj na pretraživanje Bluetooth uređaja. Dodatne informacije

potražite u korisničkom priručniku uređaja.

5 U uređaju odaberite slušalicu s popisa pronađenih uređaja.
6 Ako je potrebno, unesite zaporku 0000.

Ako uređaj ne pronađe slušalicu, provjerite je li način uparivanja uključen.

Uključivanje načina uparivanja

1 Istodobno pritisnite i držite i .
2 Pritisnite , zatim odaberite

Switch headset discoverable for pairing new

devices

.

6

background image

Na nekim je uređajima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja.