Bluetooth Stereo Headset - Upućivanje i primanje poziva

background image

Upućivanje i primanje poziva

Kada upućujete i primate pozive, držite mikrofon u blizini usta.

Upućivanje poziva
Kada je slušalica povezana s kompatibilnim telefonom, uobičajeno uputite poziv.

Odgovaranje na poziv ili prekidanje poziva
Pritisnite .

7

background image

Odbijanje poziva
Pritisnite dvaput.

Možete ponovo birati broj koji ste posljednji zvali ako telefon podržava te značajke

sa slušalicom.

Ponovno biranje broja posljednjeg poziva
Kada poziv nije u tijeku, pritisnite dvaput.

Prebacivanje poziva između slušalice i telefona
Pritisnite i držite 2 sekunde.