Bluetooth Stereo Headset - Copyright és egyéb megjegyzések

background image

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) BH-221 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint

az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://

www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2012 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Nokia Original Accessories logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett

védjegye.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem

tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja

magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül

módosítsa vagy továbbfejlessze.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia

semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy

tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra

vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza

vagy visszavonja.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen

körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen,

következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz. Ez az

eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok

exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

/2.1. kiadás HU

12