Bluetooth Stereo Headset - Áthúzott hulladékgyűjtő embléma

background image

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma

A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály

szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az

élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne

közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi

profiljában találunk, a www.nokia.com/ecoprofile weboldalon.

11