Bluetooth Stereo Headset - Autorių teisių ir kitos pastabos

background image

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA
Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys BH-221 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB

reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/

phones/declaration_of_conformity/.

© 2012 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

11

background image

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Nokia Original Accessories“ logotipas yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba

registruotieji prekių ženklai.

Draudžiama bet kokiu būdu atgaminti, perduoti, platinti ar saugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio

raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia” pasilieka teisę be

išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo,

patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės

panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu

ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų

ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios

priežastys būtų juos sukėlusios.

Galimybė naudoti gaminius įvairiuose regionuose gali skirtis. Išsamesnės informacijos kreipkitės į „Nokia“ pardavėją. Šiame

prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių

įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

/2.1. leidimas LT

12