Bluetooth Stereo Headset - Prietaiso priežiūra

background image

Prietaiso priežiūra
Atsargiai elkitės su prietaisu, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia

elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, leiskite jam išdžiūti.

Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.

Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti

bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikines dalis.

Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis

drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.

Nebandykite atidaryti prietaiso.

Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.

Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir

judančias dalis.

Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.