Bluetooth Stereo Headset - Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas

background image

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad

visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų

šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės

informacijos apie aplinkosaugą ieškokite produkto ekologiniame profilyje svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.