Bluetooth Stereo Headset - Muzikos atkūrimas

background image

Muzikos atkūrimas
Klausykitės mėgstamos muzikos bet kurioje vietoje.

Turite suporuoti ir prijungti savo ausinę-mikrofoną prie telefono, palaikančio „A2DP

Bluetooth“ profilį ir turinčio muzikos grotuvo funkciją, arba suderinamo muzikos

grotuvo, palaikančio šį profilį.

Saugokite klausą

Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso

ilgą laiką. Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite prietaisą prie ausies.

Dainos atkūrimas
Pasirinkite dainą iš muzikos grotuvo ir paspauskite .

Muzikos atkūrimo pristabdymas ir tęsimas
Paspauskite .

8

background image

Jei klausydamiesi muzikos atsiliepiate į skambutį arba skambinate, muzika

pristabdoma.

Kitos arba ankstesnės dainos atkūrimas
Vieną kartą paspauskite arba du kartus paspauskite .

Leidžiamos dainos atkūrimas nuo pradžios
Paspauskite .

Greitas leidžiamos dainos perklausymas
Palaikykite nuspaudę arba .