Bluetooth Stereo Headset - Kalbos keitimas

background image

Kalbos keitimas
Galite pasirinkti naudojamą kalbą.

1 Tuo pačiu metu paspauskite ir , tada paspauskite arba ir naršykite

nustatymo funkcijas.

2 Paspauskite , kad pasirinktumėte

Kalbos keitimas

, tada pasirinkite kalbą.