Bluetooth Stereo Headset - Trikčių šalinimas

background image

Trikčių šalinimas
Ar negalite prijungti ausinės-mikrofono prie suderinamo prietaiso? Įsitikinkite, kad

ausinė-mikrofonas įkrautas, įjungtas ir suporuotas su prietaisu.

Ar ausinė-mikrofonas nustojo veikti? Prijunkite kroviklį prie elektros lizdo, tada

prijunkite ausinę-mikrofoną prie kroviklio.