Bluetooth Stereo Headset - Skambinimas ir atsiliepimas

background image

Skambinimas ir atsiliepimas

Skambindami ir atsiliepdami į skambučius laikykite mikrofoną prie pat burnos.

7

background image

Skambinimas
Jei ausinė-mikrofonas prijungtas prie telefono, skambinkite įprastu būdu.

Atsiliepimas arba skambučio baigimas
Paspauskite .

Skambučio atmetimas
Dukart paspauskite .

Galite perrinkti paskutinį naudotą numerį, jeigu jūsų telefonas palaiko šias funkcijas

naudojant ausinę-mikrofoną.

Paskutinio naudoto numerio perrinkimas
Ne skambučio metu dukart paspauskite .

Pokalbių perjungimas iš ausinės-mikrofono į telefoną
2 sekundes palaikykite nuspaudę .