Bluetooth Stereo Headset - Akumulatora uzlādēšana

background image

Akumulatora uzlādēšana
Pirms austiņu lietošanas ir jāuzlādē akumulators.

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, austiņa ik pēc 5 minūtēm iepīkstas un

displejā mirgo indikators . Akumulatora uzlādes laikā deg indikators.

1 Iespraudiet lādētāju sienas kontaktligzdā.
2 Savienojiet lādētāja kabeli ar austiņu mikro USB savienotāju. Kad akumulators ir

pilnībā uzlādēts, indikators nodziest.

3 Atvienojiet lādētāju no austiņām un pēc tam — no kontaktligzdas.

Atvienojot lādētāju, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Pilnībā uzlādētam akumulatoram pietiek enerģijas līdz pat līdz 7 stundām sarunu

laikam, līdz pat līdz 7 stundām mūzikas atskaņošanas laikam un līdz pat 150 stundas

gaidīšanas laikam.

Akumulatora uzlādes līmeņa pārbaude
Nospiediet . Akumulatora uzlādes līmenis tiek rādīts displejā.

Jaudas pietiek.

Akumulators drīz būs jāuzlādē.

Uzlādējiet akumulatoru.