Bluetooth Stereo Headset - Austiņas ieslēgšana

background image

Austiņas ieslēgšana
Nospiediet un 2 sekundes turiet . Austiņas automātiski izveido savienojumu ar

pēdējo savienoto ierīci. Ja iepriekš nav bijis izveidots austiņu un ierīces pāris vai esat

notīrījis pāra savienojumus, tiek ieslēgts pāra izveides režīms.

4

background image

Austiņas izslēgšana
Nospiediet un 2 sekundes turiet .

Ja austiņas netiek lietotas vai savienotas ar ierīci 30 minūšu laikā, tās izslēdzas.