Bluetooth Stereo Headset - Displejā parādītie indikatori

background image

Displejā parādītie indikatori
Austiņām ir displejs, kurā tiek rādīta visa nepieciešamā informācija. Atkarība no

veicamās darbības un tālruņa modeļa tajā tiek parādīts savienotās ierīces nosaukums,

zvanītāja vārds vai numurs, tās dziesmas nosaukums, kuru klausāties, vai arī

radiostacijas frekvence un nosaukums (ja tas ir pieejams).

Vispārīgi indikatori

Ir izveidots savienojums ar ierīci, kas nodrošina A2DP, piem., mūzikas

atskaņotāju.

Ir izveidots savienojums ar ierīci, kas nodrošina HFP, piem., tālruni.

Austiņas ir sekmīgi savienotas pārī vai savienotas.

Austiņas meklē Bluetooth ierīces.

Akumulatora indikatori

Akumulators ir pilns.

Vidējs akumulatora uzlādes līmenis.

Zems akumulatora uzlādes līmenis.

Akumulators ir tukšs.

Atskaņotāja un FM radio indikatori

Pieejamajās frekvencēs dilstošā secībā tiek meklētas radiostacijas.

Pieejamajās frekvencēs augošā secībā tiek meklētas radiostacijas.

Atskaņotājs atskaņo.

Atskaņotājs ir apturēts.

Atskaņotājs attin.

Atskaņotājs pārtin.

Zvanu indikatori

Ir aktīvs zvans.

Zvans ir aizturēts.

Ir saņemts zvans.

Tiek veikts zvans.

5

background image

Uzstādījumu un palīdzības indikatori

Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus.

Nākamais uzstādījums.

Iepriekšējais uzstādījums.

Objekts ir izvēlēts.

Objekts nav izvēlēts.