Bluetooth Stereo Headset - Austiņu savienošana ar ierīci

background image

Austiņu savienošana ar ierīci
Ieslēdzot austiņas, tās automātiski izveido savienojumu ar pēdējo ierīci, ar ko kopā

tās tika izmantotas. Ja austiņa nevar atrast šo ierīci, tā mēģina izveidot savienojumu

ar nākamo tās pāra ierīču sarakstā esošo ierīci.

Ja tālrunis nenodrošina A2DP profilu, lai varētu klausīties mūziku, varat atsevišķi

izveidot austiņu un mūzikas atskaņotāja pāri, kas nodrošina šo profilu.

Austiņu pāra ierīču sarakstā var būt līdz pat 8 ierīcēm. Austiņas var vienlaikus savienot

ar divām saderīgam ierīcēm: vienu ierīci (parasti tālruni), kas nodrošina HFP, un otru

(parasti mūzikas atskaņotāju), kas nodrošina A2DP.

Austiņu manuāla savienošana ar pēdējo izmantoto ierīci
Ja nav pievienotas citas ierīces, nospiediet , lai izveidotu savienojumu ar pēdējo

izmantoto HFP ierīci, vai , lai izveidotu savienojumu ar pēdējo izmantoto A2DP ierīci.

Austiņas vienreiz iepīkstēsies.

Pārslēgšanās starp ierīcēm, lai nomainītu mūzikas avotu
Ja jūsu austiņas ir savienotas ar ierīci, kas nodrošina HFP un A2DP, lai pārslēgtos uz

citu pāra ierīci, kas nodrošina A2DP, nospiediet un turiet .
Daudzi tālruņi nodrošina gan HFP, gan A2DP.