Bluetooth Stereo Headset - Austiņu savienošana pārī un savienojuma izveide, izmantojot NFC

background image

Austiņu savienošana pārī un savienojuma izveide, izmantojot NFC
Izmantojot tuva darbības lauka sakarus (Near Field Communication — NFC), var ērti

izveidot pāri un savienot austiņas ar saderīgu ierīci. Ja ierīce nodrošina NFC, ieslēdziet

NFC funkciju un ar ierīces NFC zonu pieskarieties austiņu NFC zonai. Austiņas

automātiski ieslēdzas un savienojas ar ierīci. Austiņas, izmantojot NFC, var arī

atvienot. Plašāku informāciju par NFC sk. ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Ja ierīce nenodrošina NFC, izveidojiet pāri ar austiņām manuāli.