Bluetooth Stereo Headset - Manuāla austiņas savienošana pārī pirmoreiz

background image

Manuāla austiņas savienošana pārī pirmoreiz
1 Pārliecinieties, vai austiņas ir izslēgtas.
2 Ieslēdziet saderīgo ierīci un Bluetooth funkciju.
3 Ieslēdziet austiņas.
4 Uzstādiet, lai ierīce meklētu Bluetooth ierīces. Plašāku informāciju sk. ierīces

lietotāja rokasgrāmatā.

5 Ierīces atrasto ierīču sarakstā izvēlieties austiņas.
6 Ja tiek prasīts, ierakstiet piekļuves kodu 0000.

Ja ierīce nevar atrast austiņas, pārliecinieties, vai ir ieslēgts pāra izveides režīms.

Pāra izveides režīma ieslēgšana

1 Vienlaikus nospiediet un .

6

background image

2 Nospiediet , pēc tam izvēlieties

Switch headset discoverable for pairing new

devices

.

Dažās ierīcēs savienojums pēc pāra izveides, iespējams, ir jāveido atsevišķi.