Bluetooth Stereo Headset - Par austiņām

background image

Par austiņām
Izmantojot Nokia Bluetooth stereoaustiņas BH-221, varat veikt un saņemt zvanus

brīvroku režīmā un klausīties iecienītāko mūziku un radio, atrodoties ceļā. Varat

vienkārši izveidot austiņu un citu saderīgu ierīču pārus, kā arī ērti pārslēgties no

mūzikas uz zvaniem un pretēji.

Šī izstrādājuma virsmā nav izmantots niķelis.

Uzmanību!

Šajā izstrādājumā var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā

vietā.

Izstrādājuma daļas ir magnētiskas. Izstrādājums, iespējams, var pievilkt metāla

priekšmetus. Izstrādājuma tuvumā nenovietojiet kredītkartes vai citus magnētiskus

datu nesējus, jo var tikt izdzēsta tajos saglabātā informācija.

Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Izlasiet arī tās

ierīces rokasgrāmatu, kuru savienojat ar izstrādājumu.