Bluetooth Stereo Headset - Par Bluetooth savienojumiem

background image

Par Bluetooth savienojumiem
Varat izmantot Bluetooth, lai izveidotu bezvadu savienojumu ar citām saderīgām

ierīcēm, piem., mobilajiem tālruņiem.

Ierīcēm nav jāatrodas tiešā redzamībā, taču attālums starp šīm ierīcēm nedrīkst

pārsniegt 10 metrus (33 pēdas). Savienojumu var ietekmēt šķēršļi, piem., sienas, vai

citas elektroniskās ierīces.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.1 + EDR , kas nodrošina šādus profilus:

brīvroku, audio/video tālvadības profils, uzlabotais skaņas izplatīšanas profils un

2

background image

tālruņu grāmatas piekļuve . Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit

no to ražotājiem.