Bluetooth Stereo Headset - Skaļuma mainīšana vai basu un augsto frekvenču pastiprināšana

background image

Skaļuma mainīšana vai basu un augsto frekvenču pastiprināšana

Skaļuma līmeņa maiņa
Lietojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.
Ja šāda iespēja tiek nodrošināta, skaļumu var mainīt arī no pievienotās ierīces.

Zemo vai augsto frekvenču skaņu pastiprināšana

1 Vienlaikus nospiediet un , pēc tam nospiediet vai , lai pārlūkotu

pieejamos uzstādījumus.

2 Nospiediet , lai izvēlētos iespēju

Adjust bass and treble

, pēc tam izvēlieties

Bass boosting

vai

Treble boosting

.