Bluetooth Stereo Headset - Radio klausīšanās

background image

Radio klausīšanās

Radio ieslēgšana vai izslēgšana
Lietojiet FM slēdzi.

Pieejamo staciju meklēšana
Nospiediet un turiet vai .

Manuāla frekvences mainīšana
Nospiediet vai .