Bluetooth Stereo Headset - Pāra savienojumu nodzēšana

background image

Pāra savienojumu nodzēšana
Austiņās varat notīrīt ierīču pāra savienojumu sarakstu.

Nospiediet un , pēc tam izvēlieties

Restore factory settings

. Kad uzstādījumi ir

notīrīti, tiek ieslēgts pāra izveides režīms.