Bluetooth Stereo Headset - Problēmu novēršana

background image

Problēmu novēršana
Vai nevar austiņas savienot ar saderīgu ierīci? Pārliecinieties, vai austiņas ir uzlādētas,

ieslēgtas un ir pārī ar ierīci.

Vai austiņas pārtrauca darboties? Iespraudiet lādētāju kontaktligzdā un pēc tam

savienojiet austiņas ar lādētāju.