Bluetooth Stereo Headset - De batterij opladen

background image

De batterij opladen
Voordat u de headset gebruikt, moet u eerst de batterij opladen.

Als de batterij bijna leeg is, hoort u om de 5 minuten een geluidssignaal en op het

scherm. Als de batterij aan het opladen is, gaat het indicatielampje branden.

1 Sluit de lader aan op een stopcontact.
2 Sluit de kabel van de lader aan op de micro-USB-aansluiting op de headset. Als

de batterij volledig is opgeladen, gaat het indicatielampje uit.

3 Koppel de lader los van de headset en neem vervolgens de stekker uit het stop­

contact.

Wanneer u een lader loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

De volledig opgeladen batterij biedt capaciteit voor maximaal 7 uur gesprekstijd, voor

maximaal 7 uur muziek of voor maximaal 150 uur stand-bytijd.

Het batterijniveau controleren
Druk op . Het batterijniveau wordt weergegeven op het scherm.

Er is voldoende stroom.

U moet mogelijk de batterij binnenkort opladen.

De batterij opladen.