Bluetooth Stereo Headset - De headset inschakelen

background image

De headset inschakelen
Houd 2 seconden ingedrukt. De headset maakt automatisch verbinding met het

laatst verbonden apparaat. De koppelingsmodus wordt ingeschakeld als u uw headset

nog nooit hebt gekoppeld met een apparaat of als u de koppelingen hebt gewist.

4

background image

De headset uitschakelen
Houd 2 seconden ingedrukt.

Als de headset niet wordt gebruikt of niet binnen 30 minuten wordt verbonden met

een ander apparaat, wordt deze uitgeschakeld.