Bluetooth Stereo Headset - De headset de eerste keer handmatig koppelen

background image

De headset de eerste keer handmatig koppelen
1 Zorg ervoor dat de headset is uitgeschakeld.
2 Schakel het compatibele apparaat in en schakel vervolgens Bluetooth in.
3 Schakel de headset in.
4 Stel uw apparaat in om naar Bluetooth-apparaten zoeken. Raadpleeg de gebrui­

kershandleiding van het apparaat voor meer informatie.

5 Selecteer op uw apparaat de headset in de lijst met gevonden apparaten.
6 Als erom wordt gevraagd, voert u het wachtwoord 0000 in.

Zorg ervoor dat de koppelingsmodus is ingeschakeld als uw apparaat de headset niet

kan vinden.

6

background image

Koppelingsmodus is inschakelen

1 Druk tegelijkertijd op en .
2 Druk op en selecteer vervolgens

Switch headset discoverable for pairing new

devices

.

Bij sommige apparaten moet u mogelijk na het koppelen afzonderlijk verbinden.