Bluetooth Stereo Headset - De koppelingen wissen

background image

De koppelingen wissen
U kunt de lijst met gekoppelde apparaten op de headset wissen.

Druk op en en selecteer vervolgens

Restore factory settings

. Nadat de

instellingen zijn gewist wordt de koppelingsmodus ingeschakeld.