Bluetooth Stereo Headset - Het volume wijzigen of de bas en de hoge tonen versterken

background image

Het volume wijzigen of de bas en de hoge tonen versterken

Het volume wijzigen
Gebruik de volumetoetsen.
U kunt het volume ook aanpassen vanaf het verbonden apparaat, als het deze functie

ondersteunt.

De geluiden met lage of hoge frequentie versterken

1 Druk tegelijkertijd op en . Druk vervolgens op of om door de

instellingsopties te bladeren.

2 Druk op om

Adjust bass and treble

te selecteren en selecteer vervolgens

Bass

boosting

of

Treble boosting

.