Bluetooth Stereo Headset - Informatie over de batterij en de lader

background image

Informatie over de batterij en de lader
Dit apparaat heeft een interne oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat

te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat beschadigen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-10 . Het exacte modelnummer van de lader is

afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, X, AR, U, A, C, K, B of

N.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op.

De gespreks- en stand-byduur zijn slechts schattingen. De werkelijke duur wordt bijvoorbeeld beïnvloed door de de

instellingen van het apparaat, gebruikte functies, de staat van de batterij en de temperatuur.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens

opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven.

10

background image

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig

opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt

overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en

levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale

regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Gebruik de lader alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde laders

kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen

vervallen. Als u denkt dat de lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze

opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.