Bluetooth Stereo Headset - Uw apparaat onderhouden

background image

Uw apparaat onderhouden
Behandel uw apparaat, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten

die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Mocht uw apparaat nat worden, laat het apparaat dan

opdrogen.

Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen

kunnen beschadigd raken.

Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat

bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.

Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale

temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen

raken.

Probeer niet om het apparaat te openen.

Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met

betrekking tot radioapparaten.

Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektro­

nische schakelingen en mechaniek beschadigen.

Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.