Bluetooth Stereo Headset - Symbool van een doorgestreepte container

background image

Symbool van een doorgestreepte container

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle

elektrische en elektronische producten, batterijen en accu’s na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling

moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Raadpleeg voor meer informatie met betrekking tot het milieu het eco-profiel op www.nokia.com/ecoprofile.

11