Bluetooth Stereo Headset - Dbaj o swoje urządzenie

background image

Dbaj o swoje urządzenie
Urządzeniem, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w

zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać

związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je

do całkowitego wyschnięcia.

Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych. Może to spowodować uszkodzenie jego

ruchomych części i podzespołów elektronicznych.

Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności

urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.

Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego

wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

Nie próbuj otwierać urządzenia.

Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń

radiowych.

Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może

spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.

Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.