Bluetooth Stereo Headset - Recykling

background image

Recykling
Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów.

Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców.

11