Bluetooth Stereo Headset - Odtwarzanie muzyki

background image

Odtwarzanie muzyki
Możesz słuchać swojej ulubionej muzyki w każdym miejscu.

Zestaw słuchawkowy należy powiązać i połączyć z telefonem, który obsługuje profil

Bluetooth A2DP i ma funkcję odtwarzania muzyki, lub z kompatybilnym

odtwarzaczem muzyki obsługującym ten profil.

Chroń słuch

8

background image

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.

Odtwarzanie utworu
Wybierz utwór z odtwarzacza muzyki i naciśnij .

Zatrzymywanie i wznawianie odtwarzania muzyki
Naciśnij .

Jeśli podczas słuchania muzyki odbierzesz lub nawiążesz połączenie, odtwarzanie

zostanie wstrzymane.

Odtwarzanie następnego lub poprzedniego utworu
Naciśnij raz lub dwukrotnie naciśnij .

Odtwarzanie bieżącego utworu od początku
Naciśnij .

Szybkie przewijanie odtwarzanego utworu
Naciśnij i przytrzymaj lub .