Bluetooth Stereo Headset - Zmiana głośności i dostosowywanie niskich oraz wysokich tonów

background image

Zmiana głośności i dostosowywanie niskich oraz wysokich tonów

Zmiana głośności
Użyj klawiszy głośności.
Jeśli ta opcja jest obsługiwana, możesz także zmieniać głośność w połączonym

urządzeniu.

Dostosowywanie niskich i wysokich tonów

1 Naciśnij równocześnie oraz , a następnie naciśnij lub , aby przeglądać

opcje ustawień.

2 Naciśnij , aby wybrać

Adjust bass and treble

, a następnie wybierz

Bass boosting

lub

Treble boosting

.

9