Bluetooth Stereo Headset - Nawiązywanie i odbieranie połączeń

background image

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Podczas nawiązywania i odbierania połączeń trzymaj mikrofon blisko ust.

Nawiązywanie połączeń
Gdy zestaw słuchawkowy jest połączony z kompatybilnym telefonem, nawiąż

połączenie w sposób, w jaki robisz to zazwyczaj.

Odbieranie i kończenie połączeń
Naciśnij .

Odrzucanie połączenia
Dwukrotnie naciśnij .

Możesz ponownie wybrać ostatnio używany numer, jeśli telefon obsługuje te funkcje

zestawu słuchawkowego.

Ponowne wybieranie ostatnio używanego numeru
Gdy żadne połączenie nie jest aktywne, dwukrotnie naciśnij .

Przełączanie połączeń między zestawem słuchawkowym i telefonem
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy.