Bluetooth Stereo Headset - Ładowanie baterii

background image

Ładowanie baterii
Zanim zaczniesz używać zestawu słuchawkowego, naładuj baterię.

Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, zestaw słuchawkowy co 5 minut emituje

krótki dźwięk, a miga na wyświetlaczu. Podczas ładowania świeci lampka wskaźnika.

1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2 Podłącz kabel ładowarki do złącza mikro-USB zestawu słuchawkowego. Gdy

bateria będzie w pełni naładowana, lampka wskaźnika wyłączy się.

3 Odłącz ładowarkę najpierw od zestawu słuchawkowego, a potem od gniazdka sieci

elektrycznej.

Odłączając ładowarkę, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

W pełni naładowana bateria wystarcza na do 7 godz. rozmów, do 7 godz. słuchania

muzyki lub 150 godz. stanu gotowości.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii
Naciśnij . Poziom naładowania baterii jest widoczny na wyświetlaczu.

Poziom naładowania baterii jest wystarczający.

Być może wkrótce trzeba będzie doładować baterię.

Ponownie naładuj baterię.