Bluetooth Stereo Headset - Łączenie zestawu słuchawkowego z urządzeniem

background image

Łączenie zestawu słuchawkowego z urządzeniem
Po włączeniu zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnio używanym

urządzeniem. Jeśli będzie ono niedostępne, zestaw słuchawkowy spróbuje połączyć

się z następnym urządzeniem z listy urządzeń powiązanych.

Jeśli telefon nie obsługuje profilu A2DP do słuchania muzyki, zestaw słuchawkowy

można osobno powiązać z odtwarzaczem muzyki, który obsługuje ten profil.

Na liście powiązanych urządzeń zestawu słuchawkowego może znajdować się

maksymalnie 8 urządzeń. Zestaw słuchawkowy można jednocześnie połączyć z

dwoma kompatybilnymi urządzeniami: jednym obsługującym profil HFP (zazwyczaj

jest to telefon) i jednym obsługującym profil A2DP (zazwyczaj jest to odtwarzacz

muzyki).

Ręczne łączenie słuchawki z ostatnio używanym połączeniem
Jeśli żadne inne urządzenie nie jest połączone, naciśnij , aby połączyć się z ostatnio

używanym urządzeniem obsługującym profil HFP, lub naciśnij , aby połączyć się z

ostatnio używanym urządzeniem obsługującym profil A2DP. Usłyszysz jeden krótki

dźwięk.

7

background image

Przełącz urządzenia, aby zmienić źródło muzyki
Jeśli zestaw słuchawkowy jest podłączony do urządzenia obsługującego profile HFP

oraz A2DP, naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby przełączyć inne urządzenie

obsługujące profil A2DP.
Wiele telefonów obsługuje profile HFP oraz A2DP.