Bluetooth Stereo Headset - Ręczne powiązywanie zestawu słuchawkowego po raz pierwszy

background image

Ręczne powiązywanie zestawu słuchawkowego po raz pierwszy
1 Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest wyłączony.
2 Włącz kompatybilne urządzenie, a następnie włącz w nim funkcję Bluetooth.
3 Włącz zestaw słuchawkowy.
4 Ustaw w urządzeniu funkcję wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Szczegóły

znajdziesz w podręczniku użytkownika swojego urządzenia.

6

background image

5 W urządzeniu wybierz odpowiedni zestaw słuchawkowy z listy wykrytych

urządzeń.

6 W razie potrzeby wprowadź kod dostępu 0000.

Jeśli urządzenie nie może znaleźć zestawu słuchawkowego, upewnij się, że tryb

powiązania jest włączony.

Włączanie trybu powiązania

1 Naciśnij równocześnie oraz .
2 Naciśnij , a następnie wybierz

Switch headset discoverable for pairing new

devices

.

Niektóre urządzenia trzeba połączyć ze sobą osobno po powiązaniu.